Kommunikasjonsstrategi

Utvikle en digital kommunikasjons-strategi

strategi

Effektiv strategi

effektiv strategi

En vellykket kommunikasjonsstrategi er essensiell for enhver virksomhet som ønsker å nå ut til sitt publikum på en målrettet og effektiv måte.

En solid strategi hjelper deg med å definere og planlegge hvordan du skal kommunisere med dine målgrupper, enten det er kunder, ansatte eller samarbeidspartnere. En effektiv strategi blir kontinuerlig evaluert og forbedret over tid.

Bevepnet med dypere kunnskap får du prioritert fokuset og truffet hvor det virkelig gjelder.

målrettet kommunikasjonsstrategi

Målrettet kommunikasjon

Forstå hvem du kommuniserer med, tilpass budskapet og nå ut til de rette menneskene på riktig tidspunkt.

Sterke relasjoner

Lever relevant og verdifull informasjon - styrk tilliten og engasjementet hos dine målgrupper.

Effektiv ressursbruk

Få identifisert de mest effektive kanalene og metodene for å nå dine målgrupper, og unngå å kaste bort tid og penger på tiltak som ikke gir ønskede resultater.

Vi hjelper deg utvikle din kommunikasjons-strategi

 • Få mest mulig ut av kommunikasjonen din ved å følge vår systematiske 6-stegs prosess.

 • Vi hjelper deg komme i gang, følger opp under prosessen, evaluerer resultatene og tilpasser strategien underveis.

 • Få en kraftfull og målrettet kommunikasjonsstrategi som gir deg de resultatene du ønsker.
kommunikasjonsstrategi

Målrettet kommunikasjons-strategi med vår 6-stegs prosess

STEG 1

Definer målsetting og målgruppen

Vi hjelper deg med å identifisere hvem du ønsker å nå og hva du ønsker å oppnå med kommunikasjonen din.

STEG 2

Identifiser styrker og svakheter

Vi evaluerer virksomhetens styrker og svakheter i forhold til kommunikasjon, slik at du kan fokusere på de områdene som trenger mest oppmerksomhet.

STEG 3

Budskap

Vi utvikler tydelige og konsistente budskap som er tilpasset dine målgrupper og reflekterer din merkevareidentitet.

STEG 4

Kommunikasjons-
kanaler

Vi hjelper deg med å bestemme hvilke kanaler du vil bruke for å nå målgruppen din, slik at du kan maksimere deres potensial.

STEG 5

Utarbeiding av en publiseringsplan

Vi hjelper deg med å planlegge og lage innholdet for kommunikasjonen, slik at du har en tydelig plan for å nå dine mål.

STEG 6

Evaluer resultatene

Vi hjelper deg med å måle og evaluere resultatene for å se om strategien fungerte, slik at du kan justere og forbedre den i fremtiden.

En fullstendig løsning

Digital markedsføring

Digital markedsføring refererer til en rekke ulike strategier som brukes for å markedsføre produkter eller tjenester på digitale plattformer.

Med digitale strategier kan bedrifter nå kunder over hele verden, og tilpasse markedsføringen til deres spesifikke interesser og behov.

Nettside

Nettsiden er ditt hjem på nettet og en sterk søyle for digital markedsføring.

Vi passer på at annonser på søkemotorer knyttes til SEO for nettsiden, og mediekampanjer på sosiale medier tilpasses og ledes til en landingside.

Nettsiden er der konverteringene skjer, og blir knyttepunktet for bedriften og dine kunder.

Innhold

Når du først er blitt sett så er det viktig med fangende innhold.
Det er ikke bare å ha et nettsted med god design og funksjonalitet, men også ha relevant og engasjerende innhold som tiltrekker seg besøkende og forsterker din SEO.

Bilder og video er essensielle elementer i alle annonser og landingssider.

FAQ

FAQ

En kommunikasjonsstrategi er en planlagt tilnærming for å styre og koordinere all kommunikasjonen i en virksomhet. Den definerer målene, målgruppene, budskapene, kanalene og tidsplanen for kommunikasjonsaktivitetene, og sikrer at de er i tråd med virksomhetens overordnede målsettinger.

Konsistente budskap er viktige for å bygge en tydelig og gjenkjennbar merkevare. Ved å ha konsistente budskap sikrer du at din kommunikasjon er klar, sammenhengende og reflekterer din merkevareidentitet. Dette bidrar til å bygge tillit hos målgruppen og skape en enhetlig opplevelse.

Du kan måle suksessen av din kommunikasjonsstrategi ved å spore nøkkelindikatorer som salgsøkning, økt merkekjennskap, kundetilfredshet eller engasjement på sosiale medier. Ved å evaluere og analysere disse dataene kan du vurdere om din strategi oppnår ønskede resultater og gjøre nødvendige justeringer for å forbedre effektiviteten.

Fleksibilitet er viktig fordi markedsforhold og behov kan endre seg over tid. Ved å være åpne for endringer og justeringer kan du tilpasse din kommunikasjonsstrategi for å møte nye utfordringer, utnytte nye muligheter og holde deg i forkant av markedsendringer.

For å sikre optimal ressursbruk i kommunikasjonsstrategien din, må du velge de mest effektive kommunikasjonskanalene for dine målgrupper, prioritere budskapene dine, koordinere tidsplanen og kontinuerlig evaluere resultatene for å gjøre nødvendige justeringer.

Implementering av en kommunikasjonsstrategi krever først innsats på hjemmebanen. God planlegging, tydelig kommunikasjon og engasjement internt fra hele organisasjonen.

Det er viktig å sørge for at alle i bedriften forstår strategien, deres roller og ansvar, og at de er involvert i å gjennomføre strategien på en koordinert måte.

For å identifisere dine målgrupper, kan du utføre markedsundersøkelser, analysere demografiske data, studere kjøpsatferd og utføre kundesegmentering. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvem dine ideelle kunder er, deres behov og preferanser, og hvordan du kan nå dem på best mulig måte.

Nøkkelord spiller en viktig rolle i en kommunikasjonsstrategi, spesielt i digitale kanaler og søkemotoroptimalisering (SEO). Ved å identifisere relevante nøkkelord for din virksomhet og bruke dem strategisk i dine kommunikasjonsmaterialer, kan du øke synligheten i søkemotorer, begrense ressursforbruket og tiltrekke deg målrettet trafikk til nettstedet ditt.

Konkurrentanalyse innebærer å undersøke og analysere dine konkurrenters kommunikasjonsstrategier, budskap, kanaler og merkevareposisjonering. Dette hjelper deg med å forstå konkurranselandskapet, identifisere muligheter og utfordringer, og utvikle en strategi som skiller seg ut og gir deg en konkurransefordel.

For å tilpasse din kommunikasjonsstrategi til forskjellige kanaler, er det viktig å forstå de unike egenskapene og kravene til hver kanal.

Dette kan inkludere tilpasning av budskap, format, tone og tilpasning til den spesifikke målgruppen og bruksmønstrene i kanalen. Ved å tilpasse strategien din til hver kanal, kan du optimalisere effekten og engasjementet i hver enkelt plattform.

 1. Sosiale medieplattformer

  Sosiale medieplattformer som Facebook,  Instagram, LinkedIn og YouTube kan være effektive verktøy for å nå og engasjere målgruppen din, dele relevant innhold og bygge merkevarebevissthet.

 2. Analyseverktøy

  Verktøy som Google Analytics, Hootsuite, Sprout Social, Buffer og SEMrush kan gi innsikt i nettstedstrafikk, sosiale medieengasjement, søkeordytelse og konkurrentanalyse. Disse dataene kan hjelpe deg med å evaluere suksessen til dine kommunikasjonsaktiviteter og gjøre nødvendige justeringer.

 3. E-postmarkedsføringsplattformer

  Verktøy som Mailchimp, Campaign Monitor og HubSpot kan hjelpe deg med å administrere og automatisere e-postmarkedsføring, segmentere målgrupper, opprette og sende nyhetsbrev, og spore resultatene av dine e-postkampanjer.

 4. Prosjektstyringsverktøy

  Verktøy som Trello, Asana, Monday.com og Basecamp kan hjelpe deg med å organisere, planlegge og samarbeide på kommunikasjonsprosjekter, administrere oppgaver og sikre at alle involverte er synkronisert.

 5. CRM-systemer

  Customer Relationship Management (CRM) systemer som Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM og Microsoft Dynamics 365 kan hjelpe deg med å administrere dine kunde- og prospektdata, spore kundekommunikasjon og samarbeide på salgs- og markedsføringsaktiviteter.

 6. Medieovervåkingsverktøy

  Medieovervåkingsverktøy som Mention, Brand24 og Google Alerts kan hjelpe deg med å overvåke omtale av ditt merkevarenavn eller nøkkelord i digitale og tradisjonelle medier. Dette gir deg innsikt i omdømme og muligheter for å engasjere seg i samtaler om din virksomhet.

 7. Innhenting av tilbakemelding

  Verktøy som SurveyMonkey, Typeform og Google Forms kan brukes til å opprette spørreundersøkelser og samle inn tilbakemelding fra dine kunder og målgrupper. Dette kan gi verdifull innsikt som kan hjelpe deg med å forbedre din kommunikasjon og tilpasse strategien din.

 8. Proffesjonell designverktøy

  Designverktøy som Canva, Adobe Creative Cloud og Sketch kan hjelpe deg med å lage visuelt tiltalende grafikk og illustrasjoner for dine kommunikasjonsmaterialer, inkludert sosiale medieinnlegg, presentasjoner, infografikk og mer.

Trenger du en kommunikasjonsstrategi?