Alta Kommune – Næringslivsserie

Videoserie om næringslivet

Alta kommune ønsker å fremme næringslivet, som er en stor bidragsyter til at Alta er i sterk vekst. Det fokuserte målet har vært å skape interesse rundt det å drive næringsvirksomhet i kommunen, samt å bygge opp om tilrettelegging og tilbud til næringslivet i Alta.  I den sammenhengen tok de kontakt med oss for å lage en videoserie […]